Aanbevelingen

Mijn eigen ervaring als docent gebruiker van ReLANpro zijn zondermeer positief. Bij het Arabisch zijn klank en toongebruik vaak medebepalend voor de betekenis. Luister en ook spreekvaardigheid kan ik dan ook perfect oefenen. Terwijl ik de ene student begeleid kan ik andere studenten zelfstandig laten werken

Jan Hoogland, Arabist, Radboud Universiteit Nijmegen


Bij ons thuis spreken we nooit Nederlands. Daarom is het fijn dat ik in het talenpracticum goed Nederlands kan spreken.

Mohammed, student ROC van Amsterdam


Het is alweer een tijd geleden, dat we bij Inholland Haarlem de trotse bezitters van een ReLANpro talenpracticum zijn geworden. Wij zouden graag voor of na de zomervakantie een opfriscursus ReLANpro willen afspreken. Het gaat er vooral om alle talendocenten in een vorm van training meer vertrouwd te maken met alle mogelijkheden en vooral didactische  toepassingen van ReLANpro.

Elke Pronk-Bernreiter, Lecturer in German Languages coordinator, Hogeschool Inholland


Wij werken met verschillenden nivo’s in de talenstudio en daar is het ideaal voor want je kunt materiaal in verschillende nivo’s aanbieden.

Joop Boelens, Docent Frans, Ds. Pierson College Den Bosch


In het Talenpracticum gebruiken we enorm veel video opnames van reële situaties bij hotelrecepties
en horecagelegenheden. Zo kunnen we daadwerkelijk reageren en oefenen op de praktijksituaties die ons straks te wachten staan.

Studenten, NHTV, Breda


ReLANpro is een perfect hulpmiddel bij differentiatie van niveau en vaardigheden.

Paul Buurman, docent Duits en Coördinator MVT, Jac. P. Theijse College Castricum


7 jaar geleden hebben we in Breda de ‘dure’ variant koptelefoons aangeschaft en naar volle tevredenheid; ze doen het nog allemaal!

Peter J.C.D.M. Koreman, Hoofd ICT Mencia de Mendoza lyceum


We hebben alle nutteloze zaken van de systemen gehaald en er worden nu alleen nog ReLANpro lessen gegeven en alles werkt een stuk stabieler. Dus ja, dat is de huidige status waarmee we blij zijn.

Charlie van de Siepkamp, applicatie beheerder, Haagse Hogeschool


De handleiding is heel duidelijk hoor. Heb ik wel anders meegemaakt.

Jan Brouwer, Senior Lecturer of English, The Hague University


We hebben een 25-tal headsets van Relanpro die goed bevallen en redelijk bestand zijn tegen het geweld waarmee ze behandeld worden.

A. Stuivenwold, systeembeheer, Burgemeester Harmsmaschool


Image
Image